wyszukiwanie zaawansowane
» Polityka prywatności

Kontakt

 • Przykładowe dane firmy
  sklep NIE NA RAZ
  Będzelin, ul. Główna 18
  95-040 Koluszki
  NIP: 7292619677
 • E-mail:akademiarpit@gmail.com
 • Telefon796861456
  606991159
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. P.H.U. Małgorzata Krześlak  oraz www.sklep/akademiarpit.pl  przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. P.H.U. Małgorzata Krześlak oraz www.sklep/akademiarpit.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności P.H.U Małgorzata Krześlak oraz www.sklep/akademiarpit.pl  zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. P.H.U Małgorzata Krześlak i www.sklep/akademiarpit.pl  sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w www.sklep/akademiarpit.pljest:

a.  P.H.U Małgorzata Krześlak - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez www.sklep/akademiarpit.pl
b.  Sklep oraz P.H.U Małgorzata Krześlak - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, P.H.U Małgorzata Krześlak udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów sklep/akademiarpit.pl którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością P.H.U Małgorzata Krześlak oraz Sklepu w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać sklep/akademiarpit.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklep/akademiarpit.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez P.H.U. Małgorzata Krześlak informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez P.H.U Małgorzata Krześlak oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez P.H.U. Małgorzata Krześlak  lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklep/akademiarpit.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, P.H.U. Małgorzata Krześlak  lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.10. P.H.U Małgorzata Krześlak oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy P.H.U Małgorzata Krześlak lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych  innemu  administratorowi danych.

11.P.H.U Małgorzata Krześlak  oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych P.H.U Małgorzata Krześlak oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa P.H.U Małgorzata Krześlak lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec P.H.U Małgorzata Krześlak lub Sklepu. lub też gdy P.H.U. Małgorzata Krześlak lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w www.sklep/akademiarpit naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Dodatkowo, okazjonalnie, P.H.U Małgorzata Krześlak za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty www.sklep/akademiarpit.pl  do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

13. P.H.U. Małgorzata Krześlak wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14 P.H.U. Małgorzata Krześlak stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.sklep/akademiarpit.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklep/akademiaprit.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie. 
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 5%

wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i materiałów drogą elektroniczną
Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 100,00 zł